På Karolinska sjukhuset har arbetsplatsombudet och skyddsombudet Luciano Opazo sagts upp. Motiveringen är att han hotat arbetsledaren. Enligt arbetskamraterna har han fått gå för att han hävdat deras rättigheter.

HAN HAR PÅTALAT brister i arbetsmiljön, stress och låg bemanning. Alltså har han gjort vad som åligger honom som facklig företrädare och skyddsombud. Visserligen med chilenskt temperament men det kanske inte är så konstigt att tålamodet tryter när 60 städare är i tjänst då det skulle behövas 140.

Även från Huddinge sjukhus kommer liknande rapporter. Sedan ISS tog över har städarna bara blivit färre och allt mer utelämnade. Chefer på sjukhuset ringer till Kommunals sektion och larmar om att städarna far illa.

OCH ULLA HEDSTRÖM, läkare på infektionskliniken kallade förra året ISS för slavdrivare som anställer folk som förbrukningsartiklar. Inget har ändrats, säger hon till Kommunalarbetarens reporter Ann-Christin Sjölander. ”De som inte orkar och bara är vikarier byts ut, helst till kvinnor som inte kan svenska och vågar säga något.” Ulla Hedström tycker att även facket är alldeles för tandlöst.

Men det budskap ISS ger till den som vågar ta i är glasklart. Det är lätt att hålla med Rigmor Samuelsson, ordförande i Kommunals ISS-sektion när hon säger:

Om en facklig förtroendevald får sparken vågar ingen vara arbetsplatsombud längre. Det är en katastrof.

ISS FÖRESPRÅKAR ÖPPENHET i sin policy. De har ett ambitiöst personalpolitiskt program. Samtidigt åläggs de anställda att säga ”inga kommentarer” om pressen hör av sig. Företaget hävdar att nya städmetoder och ny teknik gjort det fullt möjligt att städa med så låg bemanning att deras priser i anbuden är fullt realistiska.

Städarna själva säger att de inte orkar och hinner göra ett bra jobb. Ingen kan städa sex gånger snabbare än förut hur bra metoderna än är.

ISS visar ingen förståelse för synpunkterna. De hävdar att allt är bra. De påpekar att de har möten om arbetsmiljön och att de arbetar med KomAn-programmet för städarna. Och det är naturligtvis positivt, liksom att ISS i Kalmar efter Kommunalarbetarens artiklar börjat få en dialog med facket. Men nog finns fläckar på ISS rykte.

OM PERSONALPOLITIK och börskurser hängde ihop borde företaget sjunka som en sten. Och om offentliga upphandlare tänkte längre än näsan räckte borde de förstå vad billigaste anbud betyder för dem som gör jobbet. För ISS gäller det att snarast tvätta denna smutsiga byk.