Ärkebiskop Johannes hade smak för kvinnor. För att få en trolovad kvinna till sin egen älskarinna försökte han gifta bort henne med en av sina tjänare, så att han kunde ta med henne till sitt säte på Biskops-Arnö. Vigselprästen vägrade dock, och blev misshandlad av biskopens knektar. Påven fick så småningom reda på vad som hände, och Johannes fick en ny karriär som biskop på Island. Men skandalerna fortsatte, Johannes jagade kvinnor och drev in oskäliga skatter. Islänningarna tog saken i egna händer.

En augustidag fångade de in Johannes mitt i en mässa, stoppade honom i en säck och dränkte honom i en å.

En skröna? Nej, så kunde det gå till på 1400-talet. I boken Helgon och Huliganer (Carlssons bokförlag) berättar Lars-Erik Olsson om arton färgstarka profiler i medeltidens svenska kyrka.

Här finns en förälskad munk, en bortrövad klosterjungfru, den osjälviske biskopen Nils och den blodtörstige biskopen Didrik Slagheck. Berättelserna illustreras med medeltida träsnitt.
De 154 sidorna ger oss på ett fängslande sätt en bild av det medeltida Sverige.