Kritiken kommer inte från feministiska teologer, utan från Svenska kyrkans evangelieboksgrupp och kyrkohandboksgruppen som vänder sig mot språket i Bibel 2000. Det är för maskulint, säger Nils-Henrik Nilsson, sekreterare i de båda grupperna i DN.

I psaltarsalmerna är det mera han och honom än i början av seklet.
Gudstjänsten blir torftig om man bara använder ”kung” och ”herre”,och andra maskulina beteckningar på Gud som ska ses som både mor och far.

En ny översättning måste till snarast, anser han. Att ett arbete som pågått i 27 år och kostat 67 miljoner lider av sådana brister är onekligen märkligt. Vad tycker ministrarna Marita, Ulrika och Margareta om denna grabbige Gud?