Vår undersökning visar att stämplandet har utvecklats väldigt olika i olika kommuner. Det finns kommuner där stämplandet har ökat.

I de elva kommunerna i tabellen har andelen som får a-kassa sjunkit mest i landet — mellan sju och fem procentenheter.

I samtliga stämplar trots det fler än genomsnittet.

Medlemsantalet har minskat i nästan alla kommuner.

Vi har också tittat på sektionerna som främst organiserar trafikpersonal och sjukhuspersonal.

Stämplandet har minskat relativt mest bland kommunalarna som jobbar med busstrafiken. I trafiksektionerna fick i genomsnitt 6 procent a-kassa under februari.

I sjukvårdssektionerna stämplar nu i genomsnitt 8 procent. Där har dock minskningen varit mindre än inom såväl trafiken och i kommunerna.

I sektioner som i huvudsakligen organiserar kommunalt anställda stämplar fortfarande mer än var åttonde medlem. Två av tre hade jobb — deltid eller timmar – under kortare eller längre tid.

Arbetslösheten fortsätter att vara störst i Bergslagen, Gävleborgs län och Norrbotten. I 38 kommuner stämplar fortfarande var femte kommunalare eller fler.

Nio av de tio kommunerna med lägst arbetslöshet ligger i Stockholms län. Här stämplar 4-5 procent.

I Stockholms stad stämplar 7 procent. På samma nivå ligger ett antal förortskommuner till Stockholm och några kommuner i Småland. Och så Umeå i Västerbotten, långt under de flesta andra norrlandskommunerna.