Fem myndigheter, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet går nu ut med ett gemensamt pressmeddelande. Nyttan med de nya antibakteriella produkterna är inte tillräckligt utredd menar de fem myndigheterna.

Anledningen till det gemensamma uttalandet är det nu sker en intensiv marknadsföring för antibakteriella produkter som ska göra våra hem luktfria och hygieniska.

Men den ökade spridningen av antibakteriella ämnen späder på dosen av kemikalier i vår omgivning. Antibakteriella ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer har exempelvis påträffats utanför reningsverk.

Som konsument bör man inte använda antibakteriella produkter om det inte är medicinskt motiverat. Vanlig kunskap om hygien gör antibakteriella disktrasor, skärbrädor och diskmedel onödiga. Det räcker med att veta att bakterier inte växer i het och kyld mat. Likaså att man inte ska använda samma köksredskap för rått kött och grönsaker och bröd.

En undersökning från Konsumentverket visar att antibakteriella diskmedel inte har bättre bakteriedödande effekt än vanliga diskmedel.