Landets alla LO-kvinnor står längst ner på lönetrappan. Högst står de manliga SACO-medlemmarna. Dessa tjänar i snitt nästan dubbelt så mycket i månaden som LO-kvinnorna. Det är några av resultaten i den nya LO-rapporten ”Kvinnor och män på inkomsttrappan”.

Men samtidigt som den genomsnittlige LO-mannen tjänar 19 procent mer än LO-kvinnan är LO ändå den organisation som har minst skillnad mellan könen. Inom TCO och SACO är skillnaden över 30 procent.

Rapporten, som är författad av LO-utredarna Sven Nelander och Elisabeth Lönnros, visar att mycket få av LO:s kvinnor över huvud taget har sådana löner att de når upp till gruppen som kallas medelinkomsttagare. De flesta är istället låginkomsttagare.

— Skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner har legat väldigt stabilt sedan början på 80-talet, säger Sven Nelander. Möjligen har det under början av 90-talet till och med skett en liten ökning av skillnaderna.
Nelander vill också avfärda myten om att låginkomsttagarna förr eller senare avancerar på lönetrappan och gör karriär.

— Mönstret är stabilt. De flesta kommer inte att flytta upp sig och göra karriär.

Även om de flesta av Kommunals medlemmar är låginkomsttagare ligger inte Kommunal allra lägst på lönetrapporna. Det gör istället facken Handels, Hotell- och Restaurang och Fastighets.