Det är innebörden i ett förslag som regeringen nu lagt på riksdagens bord. Många försäkrade med korta anställningar och tillfälliga uppdrag går idag miste om sjukpenning de första fjorton dagarna när de är sjuka.
Försäkringskassorna behandlar dem mycket olika.

Förslaget innebär detta: Om det inte kan fastställas hur mycket den försäkrade skulle ha arbetat om hon/han inte hade blivit sjuk, ska sjukpenning betalas ut efter vad som kan anses skäligt. I bedömningen ska man titta på hur mycket den försäkrade har arbetat före sjukperioden.

En annan förbättring gäller dem som t ex har brutit benet men ändå kan jobba om arbetsgivaren betalar arbetsresan. Förslaget innebär att försäkringskassan fr o m 15:e dagen kan ersätta sådana kostnader.

Avsikten är att förändringarna ska börja gälla 1 juli i år.