Mamma kan du se mig

bland dina barn hos dig.

Min längtan efter kärlek

som jag vill ha av dig

Jag vill att du ska se mig

jag vill veta jag finns till

veta att du lyssnar och gör det när jag vill

Mamma kan du tolka tystnaden

i mig som säger ge mig mera

av närheten till dig.

Du städar och du bakar.

du tvättar och står i, jag

tittar på dig ofta och tycker du är fin

Man ropar från mitt inre,

mamma ge mig av din tid

Mamma kan du se mig,

lämna inte mig.