En människa hon vandrar här

skall kämpa och gå på.

Jobba, slita, stressa

utan att förstå.

Bil och stuga, lån och lyx

ska föra lyckan fram.

men långt i djupet hos varann

vi söker kärleksband.

Likt det lilla barnet

vi söker efter tröst.

en vila som oss skänker

trygghet vid ett bröst.

Någon som kan lyssna,

lära och förstå,

leda oss på vägen

dit harmoni och lycka rår.

Höra någon säga

– Jag älskar dig.