Helt färska siffror från Landstingsförbundet visar att vårdjobben inom landstingen växte med en procent förra året.

Främst är det liksom 1998 sjuksköterskejobben som fortsätter att bli fler, 1298 stycken. Ökningen var relativt störst i Västernorrland och svagast i Sörmland.

Den största procentuella tillväxten har dock läkarna. Och störst har ökningen varit i Västerbotten medan läkarna blivit färre i Västernorrland.

Sammanlagt blev det 1715 fler sjuksköterskor och läkare vilket är mer än den totala tillväxten av vårdjobb.

Lägger man ihop undersköterskorna, sjukvårdbiträdena, barnskötarna och skötarna blir det en minskning med 103 jobb.

Undersköterskejobben har ökat relativt mest i Västerbotten.

I flera landsting som Gävleborgs län, Norrbottens och Blekinge har det blivit färre jobb för undersköterskor/sjukvårdsbiträden.

Siffrorna från Landstingsförbundet visar bara anställningar på hel- eller deltid. Siffror för timvikarier finns inte. Man kan misstänka att den gruppen har ökat. Stockholms läns landsting hade exempelvis 20 procent fler timvikarier i slutet på förra året jämfört med ett år tidigare.

I Kommunalarbetarens sammanställning har Skåne och Västra Götaland uteslutits. Landstingsförbundets experter kan idag inte särskilja i vilken mån tillväxten i dessa regioner bara beror på att verksamheter flyttats över från kommuner.