Det är första gången som Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, genomför en riksomfattande rekryteringsdag. Och på myndigheten är man mycket nöjda — och häpna — över genomslaget.

– Vi har varit oroade för det sjunkande intresset för vård och omsorg. Därför var det överraskande och glädjande att så många besökte våra kontor, säger Linnéa Arvius, direktör på AMS.

En uppskattning som myndigheten har gjort säger att rekryteringsdagen gav upphov till 10 000 tänkbara anställningar. Dessa är sådana där den sökande visat intresse för anställning och arbetsgivaren har bedömt att den sökande är direkt anställningsbar.

De flesta arbetsgivarna under dagen var kommuner, men också landsting och privata vårdgivare deltog.

– Att så många vill till vården ställer också stora krav på arbetsgivarna, säger Linnéa Arvius. Det gäller att de nu möter upp intresset med heltidsanställningar och en god arbetsmiljö.