Det är några av de frågor som det nystartade socialdemokratiska mansförbundet sätter högt upp på dagordningen. Initiativet till förbundet kommer från bussförare i Stockholm, och avsikten är att samla män som vill arbeta mer aktivt för jämställdhet.

Behövs ett mansförbund?

– Ja, säger Erik Hellström, bussförare i Stockholm och en av initiativtagarna. Det räcker inte med att kvotera in kvinnor och tala om jämställdhet, vi måste som män ta vårt ansvar för att förändra attityder.

Vad det är som gör att det går så långsamt? Vi måste granska de strukturer i vardagen som saboterar verklig jämställdhet.

Tanken på ett socialdemokratiskt mansförbund föddes för ett år sedan.
Mats Lundegård, också han bussförare och ordförande för förbundet, hade en dröm, och när han vaknade hade han bestämt sig för att starta ett mansförbund för jämställdhet. Vid ett planeringsmöte som de socialdemokratiska klubbarna inom SL hade, fick han med sig andra, och nu är det också män från andra yrkesgrupper som är med.

Hittills är det kvinnor och kvinnoorganisationer som drivit jämställdhetsfrågor. Mansförbundet säger i sitt manifest att det vill söka inspiration och vägledning av kvinnornas arbete. Men jämställdhetsarbetet blir halvhjärtat om inte också männen tar sitt ansvar och blir aktiva.