Om varandet i världen är lika med att vi är,

är livets stora fråga varför vi är här.

För att älska och bli sårade, attdessa känslor få,

är det kanske målet för att erfarenheten nå?

Ett litet frö växer och blir till vacker perfektion,

för att vissna ner och dö, sedan åter gro i mon.

Smärta och sorg, lär det oss att uthärda och kämpa,
att inneboende krafter lära oss att tillämpa?

Stora svåra frågor och lika svåra svar,

för det betyder olika för alla och envar.

På detta kan vi grubbla i tid och evighet,

ett är ändå säkert, att ingen riktigt vet.