orden talar

mellan oss

Så nära intill tystnaden

skriken når

mellan oss

Så nära intill-

att du lyssnar

till det språk

som inte finns till