600 personer har fått svara på frågan vilken arbetsform man föredrar. 93 procent svarade fast jobb, bara tre procent ville ha tillfällig anställning.

Undersökningen visar inga skillnader mellan svaren från unga och äldre.

Samtidigt visar statistik från Statistiska centralbyrån att de tillfälliga anställningarna blir vanligare och vanligare. Allt medan den typ av anställning som de flesta vill ha, det vill säga fasta jobb, blir färre och färre.