Kommer alltid vara en dröm
Den har vuxit sig fast
Längst in i mig

Där ska den förbli
Och mogna med mig,
Leta sig in i mitt blod,
pumpas runt i min kropp

Då vet jag var den finns,
Jag behöver aldrig leta
Min dröm skall aldrig förverkligas
Ty då förlorar den sitt namn