Allt var klart för 32-timmars arbetsvecka för undersköterskor och vårdbiträden i Helsingborg. I ett område, Fredriksdal, pågick ett försök sedan tre år tillbaka.
Utvärderingen var positiv .

För några månader sedan godkände vårdstyrelsen – utförarna – och vårdnämnden – beställarna – att arbetstidsförkortningen skulle införas i hela vårdkollektivet i tre perioder, med början första april i år. Det gällde cirka 1 200 anställda.

— Vi var glada och hade förberett nya scheman för kortare arbetstid. Vi hade valt att avstå från en löneökning. Kortare arbetstid skulle ge fler jobb och skulle också göra det lättare att nyrekrytera till äldreomsorgen, säger Eva Larsson, undersköterska i Helsingborg. Försöket visade sig gå ihop ekonomiskt.

Kommunals sektion har arbetat mycket med förslaget och tillsammans med arbetsgivaren tagit fram en handlingsplan, säger ordföranden Bengt Gullstrand.

— Men det moderata kommunalrådet beställde en ny undersökning av en tjänsteman, som är långt bort från verksamheten. Han kom fram till att förkortningen skulle kosta cirka 50 miljoner kronor. Besparingarna hade han inte alls räknat på.

I kommunstyrelsen ändrade sig då pensionärspartiet, spi, som är vågmästare i Helsingborg. Tillsammans med moderater, kristdemokrater och folkpartister säger de plötsligt nej till förkortad arbetstid.

Spi anser att det skulle kosta för mycket, 55 miljoner kronor per år, säger partiets ordförande i Helsingborg Arne Olehov. Det vore dessutom orättvist att alla inte får förkortad tid samtidigt, tycker spi.

— Man har inte gjort någon utvärdering av vad de boende tycker. Vi vill satsa pengar på att höja kvalitén i vården och det betyder fler händer, säger han.

— Nu har vi gaddat ihop oss och ska demonstrera och protestera, säger Eva Larsson, undersköterska. Vi har samlat in tusentals namn på protestlistor och ska ha en stor demonstration framför rådhuset när kommunfullmäktige ska ta beslut.

Politikerna har inte bara gjort en kovändning utan också ett försök till kohandel, tycker kommunalarna. De tre borgerliga partierna har antytt att de kan tänka sig kortare arbetstid om socialdemokraterna accepterar privatisering av ett par äldreboenden. (s) har sagt nej.