I Ludvika uppmättes 40 000 becquerel per kubikmeter luft. Gränsvärdet är 400 Bq. Radongas avger strålning och kan skada lungorna.
Hälsoskyddsinspektör Göran Eriksson var på besök i vattenverket.

— Jag tittade på blandkammaren och tänkte att det måste vara en radonavskiljare, säger han. Radonet hamnar i vattenverksbyggnaden.

Han mätte och fann oerhört höga halter.

— I köket, långt från blandkammaren var värdet över 11 000 Bq, i manöverrummet 10 000 och där sitter ju människor och sköter datorer.
Ludvika kommun har nu ordnat ventilation i anslutning till blandkammaren.

Radon avgår från öppna ytor i vattenverken och från grundvattentäkter.
Även om man tar in vatten från sjöar kan det vara skäl att kolla.
Ansvaret ligger på Yrkesinspektionen, som i Örebro hittat nästan lika höga värden som i Ludvika.

— I vattenverk uppehåller man sig inte hela dagarna så risken för människor är inte så stor, enligt Yrkesinspektionen, säger Bengt Johansson på miljökontoret i Örebro.

Men Göran Eriksson i Ludvika menar att många anställda arbetar flera timmar i sträck i lokalerna och också uppehåller sig i personal- och omklädningsrum.

Karlskronas vattenverk hade värden på 5 000 Bq i några grundvattenverk, säger VA-chefen Anders Jaryd. Där beställde man en undersökning av Yrkesmedicinska kliniken i Lund eftersom det förekom högre dödlighet bland anställda i vattenverket än genomsnittet. Experterna fann inget samband men kommunen har använt statliga bidrag till att installera ventilationssystem och det har gett resultat.