Detta enligt en ännu opublicerad studie av psykologen Lars Forsberg vid Karolinska Sjukhuset i Solna.

Gruppen med hög alkoholkonsumtion sållades ut genom att patienter som var akut inlagda vid kirurgkliniken på Danderyds sjukhus fick besvara ett frågeformulär. Totalt 563 personer svarade på frågor om sina dryckesvanor under åren 1993-1995.

Samtalen syftade till att få patienterna medvetna om sitt riskbeteende. Vid uppföljningar ett halvår och ett år efter samtalen visade det sig att veckokonsumtionen av alkohol hade minskat med 20 procent och drickandet vid ett och samma tillfälle med 15 procent.

Samtalens längd spelade ingen roll för effekten.

(Källa: Dagens Medicin)