De senaste åren har ett tjugotal krematorier i landet byggt rökgasanläggningar som kostar mellan 5 — 10 miljoner kr.

Men nu visar forskning att det inte går att hitta kvicksilver i de kolfilter som installerats. Ingen vet vart kvicksilvret tagit vägen.

Miljöminister Kjell Larsson kommenterade frågan i ett interpellationssvar i riksdagen i tisdags:

– Naturvårdsverket kommer nu att stödja en utredning som ska följa upp provtagning, mätmetoder och teknik för att kartlägga flödet av kvicksilver i krematorierna, förklarade han.