Mikael Sundesten, politiskt sakkunnig på socialdepartementet:

Lagen kom till för att stärka personalen som arbetar på sjukhem. Det var ett sätt att ge dem råg i ryggen att våga anmäla. Men den ger inget arbetsrättsligt skydd.

— Hade det här hänt på ett kommunalt sjukhem hade personalen sannolikt inte behövt gå, då hade man flyttat på arbetsledaren. I det här fallet var arbetsledaren också ägare, då blir det komplicerat.

— Lagen kan inte lösa det här problemet. Exemplet illustrerar mer hur sårbara små privata enheter är. De kan fungera mycket bra — men går det snett kan problemen vara svåra att lösa på ett bra sätt.

Kommunals ordförande Ylva Thörn:

— Det som hänt i Avesta visar hur viktigt det är med en bra chef och en arbetsgivare som tar de anställda på allvar när en anmälan görs oavsett vilken ställning den anmälde har i organisationen.

Det måste finnas utrymme för en öppen och fortlöpande diskussion i arbetslaget om etik, förhållningssätt med mera, menar Ylva Thörn. För att upprätthålla och klara det är arbetsorganisationen A och O!

— Det var synpunkter som förbundet framhöll när Lex Sarah kom. Vi framhöll också att det måste finnas ett arbetsklimat som gör det möjligt att den som gör en anmälan får stöd och hjälp att våga anmäla och sedan inte utsätts för någon press av den eller dem som blivit anmälda.