Hittills har hund och katt i hemmet under barnets första år ansetts som en riskfaktor för allergi.

Undersökningen omfattar 500 barn som följts från födseln tills de var sju år gamla och allergitestats med jämna mellanrum. Över hälften av barnen hade katt eller hund hemma. Dessa barn visade mindre tecken på allergiska symptom än de som inte hade pälsdjur.

Att ha pälsdjur hemma ger en tidig träning av immunförsvaret vilket gör att det utvecklas och mognar snabbare, säger Christian Johnson, en av forskarna bakom studien.

Resultaten stämmer med vad forskare på Nya Zeeland har funnit. Den så kallade ”hygienhypotesen” stämmer också med rön från Östeuropa där allergier har varit sällsynta trots nersmutsad miljö.

(Källa: Dagens Medicin)