Om missförhållandena är allvarliga ska de anmälas vidare till länsstyrelsen eller socialstyrelsen. Det innebär att det framför allt är ute i kommunerna som Lex Sarah ska tillämpas och användas. Någon samlad nationell kontroll finns inte.

Kommunalarbetaren har gjort en rundringning till landets länsstyrelser för att se hur Lex Sarah används runtom i landet. Undersökningen visar att kunskapen om lagen ännu inte är helt spridd i kommunerna. Många länsstyrelser rapporterar om oklara rutiner och om att man ”knuffar in” anmälningarna i den gamla Lex Maria som omfattar ”vanlig” hälso- och sjukvård.

En del länsstyrelser har inte gjort någon inventering alls av hur hanteringen av Lex Sarah ser ut. Andra län säger att man inväntar Socialstyrelsens allmänna råd om hur anmälningarna ska skötas. Dessa allmänna råd väntas komma i vår.

Antalet anmälningar varierar mycket. De flesta länsstyrelser känner bara till ett fåtal anmälningar, mellan en och fem stycken. Andra har fått in fler. Till exempel har såväl länsstyrelsen i Östergötlands län som det nybildade Västra Götaland fått in vardera ett 40-tal Lex Sarah-anmälningar. Sammanlagt rör det sig uppskattningsvis om några hundra Lex Sarah-anmälningar runtom i landet.