Hälften av patienterna hade blivit friska, tio procent led fortfarande av sjukdomen och sexton procent hade dött. Dödsorsaken var lunginflammation, undernäring eller andra komplikationer på grund av anorexin.

Studieresultaten visar hur viktigt det är att upptäcka anorexi i tid för. Hetsätare med kräkningar och patienter som haft sjukdomen länge innan de fick vård hade sämst prognos. (Källa: Medical Link)