Kommunal har tidigare uttalat sig för en folkomröstning. Men förbundet är neutralt i frågan om ja eller nej till en svensk anslutning till EMU. Och Ylva Thörn själv har ännu inte bestämt sig.

— Jag har inte tagit ställning fullt ut.

Vad lutar det mot?

— Nej du, det vet jag inte idag.

Förbundsordföranden vill inte, som några av ombuden på kongressen, att folkomröstningen avgörs före nästa riksdagsval. Innan folkomröstningen avgörs vill Thörn hinna med en bred diskussion runtom i landet om fördelar och nackdelar med ett EMU-medlemskap. Hon utesluter inte studiecirklar av samma slag som föregick EU-omröstningen.

— Det är också viktigt att vi inte går in förrän vi känner att vi har ekonomisk möjlighet att göra det, sade Thörn.

Hon vill heller inte att omröstningen avgörs samtidigt som ett riksdagsval, eftersom frågan då blir för dominerande.

Utöver EMU-frågan tyckte Ylva Thörn att kongressens viktigaste beslut rörde välfärdsfrågorna, såsom sjukförsäkringen och arbetsmiljön.

— Det är frågor som är viktiga för kommunalarna både som jobbare och som samhällsmedborgare.

Samtidigt betonade Kommunals ordförande att det är viktigt att prioritetsordningen läggs fast, så att inte en förbättring på ett område innebär en försämring på ett annat.

Också LO:s ordförande Bertil Jonsson sade sig vara nöjd med s-kongressens EMU-beslut. Fast till skillnad från Ylva Thörn har LO-basen en tydlig åsikt i EMU-frågan.

— Vi måste gå in i EMU. Vi kan ju inte stå utanför om alla andra länder går in. Grekland har sagt ja, Danmark och Storbritannien är på väg in. Vi måste gå in i Europasamarbetet för fullt nu, sade Bertil Jonsson.