Chefer runt om i landet hävdar att ambulanssjukvårdarna inte blir något B-lag men att det krävs mer medicinsk specialistkompetens i ambulanserna och därför är det bra med sjuksköterskor.

Eller som utredare Lars-Åke Ullström i Gävle säger:

— Ambulanssjukvårdarna har en enorm kunskap, förvärvad under många år i yrket och inte går att få i skolbänken. Utbildar de sig dessutom till sjuksköterskor är det rena klippet.

Så här ser det ut i några landsting:

Stockholm: Stockholm håller på att bemanna 18 ambulanser i ytterområden med sjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Ingen ambulanssjukvårdare sägs upp.

29 ambulanssjukvårdare har eller håller på att utbilda sig till sjuksköterskor. Varje termin är fem platser i sjuksköterskeutbildningen reserverade.

Ersättning: utbildningsbidrag på 75 procent av 13 500 kronor i månaden. Tillstånd att jobba extra upp till normallön.

— Vi nyanställer i första hand sjuksköterskor men har behov av båda yrkeskategorierna i framtiden, säger avdelningschef Barbro Naroskyin.

Södermanland: Har redan 33 sjuksköterskor och 60 ambulanssjukvårdare. Utbildning till sjuksköterskor på gång.
Norrbotten: Förslag inom Sunderby förvaltning att köpa utbildning.
Ersättning: 75 procent av grundlönen under utbildningen. Hittills finns det bara några enstaka sjuksköterskor i ambulanssjukvården, men på vakanta tjänster kommer sjuksköterskor att anställas.

Västernorrland: Landstinget har utbildat cirka 20 ambulanssjukvårdare till sjuksköterskor. Några ytterligare på gång. De har fått full grundlön under utbildningstiden. Idag är 35 procent sjuksköterskor. Det saknas pengar att utbilda fler.

Gävleborg: 14 ambulanssjukvårdare började sjuksköterskeutbildning i höstas, sex börjar i vår, eventuellt ytterligare 3-4. Landstinget har köpt utbildningsplatser.

Ersättning: 9 000 kronor i månaden plus möjlighet att arbeta extra. Idag finns 15-20 sjuksköterskor av en personalstab på 130 personer. För att klara Socialstyrelsens krav behövs 60-70 sjuksköterskor.

Östergötland: Andelen sjuksköterskor i ambulanserna är 12, 5 procent.

Förhandlingar pågår om utbildning till sjuksköterskor. Antalet utbildningsplatser blir troligtvis 24.

Blekinge: Kommunambulanserna är bemannade med en sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare, de vid sjukhusens akutmottagningar är till övervägande del bemannade med två ambulanssjukvårdare. Vid larm enligt prioritering ett ingår anestesisjuksköterska i ambulansen. Finnes: 52 ambulanssjukvårdare och 19 sjuksköterskor.

Deltar i projekt där varje yrkesgrupp i stället får en så kallad spetskompetens.