I en intervju i Kommunaktuellt (24/2) talar han om den nya sjukan i vårt samhälle: skammen. Att känna sig otillräcklig och sakna självförtroende blir allt vanligare i det moderna samhället.

Arbetslösa och sjuka behandlas ofta som andra klassens medborgare. Samtidigt som IT-killarna tjänar sina miljoner och Sverige utmålas som ungt, hett och dynamiskt så går en stor grupp människor runt med skadad självtillit.

ANTINGEN HAR DE tufsats till så hårt av överordnade (eller arbetskamrater) att de inte längre tycker de duger, eller så har månader och år av arbetslöshet skapat känslor av mindervärde.

Åsikten att man själv är skuld till situationen, att det bara är att ta nya tag så… lägger sten på börda och ökar bitterheten.

Arbetslösheten skapar skam. Och de som mött oförstående eller kränkande attityder är sjukare och mer vanmäktiga än andra i samma situation. Misstron växer mot både facket och partierna.

Men det finns ljusglimtar: Nu sjunker arbetslösheten kraftigt bland utomnordiska invandrare, den grupp som haft det svårast på den svenska arbetsmarknaden. Med ett jobb är man någon, utan är man ingenting, sa en man som intervjuades i P1.

EFTER TIO ÅRS arbetslöshet hade han till slut fått ett städjobb. Att behålla tron på sig själv och sina möjligheter så lång tid är en prestation som inte alla klarar av.

Ska den onda cirkeln brytas för den stora grupp som ännu inte kommit in från kylan måste långtidsarbetslösa även få hjälp med att höja självförtroendet. Bli kaxigare, göra uppror mot dumhet och våga hävda sig som Pippi. För Bengt Starrin symboliserar Pippi begreppet empowerment, som handlar om att stärka sig själv. Om att sluta tänka uppifrån och ner, att bygga på delaktighet och egen aktivitet. Så får man ork och energi att ta itu med sitt liv.

Empowerment behövs även ute på våra arbetsplatser. Inflytande skapar trivsel och håller oss friskare. Dålig arbetsmiljö och stress är en grogrund för mobbning och boven bakom en galopperande farsot av utbrändhet. Och idag är Kommunals medlemmar de ofriast av alla på arbetsmarknaden.

ARBETSRELATERAD STRESS skapar depressioner. Kommunal ger nu tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivare AMF forskningspengar för att få fakta ökningens orsaker och hur utbrändhet ska behandlas. Och nyss la EU fram en handlingsplan om hur vi ska motverka stressen på arbetsplatserna. Men redan idag går det för arbetsgivare att själva se vad snål bemanning och auktoritära organisationer gör med människor.

En blandning av att vilja, våga och kunna skapar kapabla människor. Då går det att ställa krav Den som tror på sig själv kan bli hur stark som helst.