— Bemanningen inom ambulanssjukvården ändras nu i en rasande fart. Alla landsting kräver utbildade sjuksköterskor när de ska nyanställa. Jag är förvånad över att Kommunal bara verkar måttligt intresserad av vår modell för utbildning som vänder sig till en hårt utsatt yrkesgrupp.

Jörgen Tagesson tycker att Kommunal verkar ha ställt all sin tillit till den forskning som pågår i Göteborg om ambulanssjukvården.

— Det är olyckligt att lägga alla ägg i en korg. Landstingen bemannar ju redan ambulanserna med sjuksköterskor.

Jörgen Tagesson är hjärnan bakom Växjömodellen. Växjömodellen har utgjort en del i diskussionerna och stått som förebild för den regionala utbildning som landstingen i Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland och Jönköping skissar på. Modellen innebär att det finns en medicinsk och en teknisk kompetensväg inom ambulanssjukvården.
Varje väg har tre nivåer:

  1. Upplärning
  2. Basala kunskaper
  3. Spetskompetens.

I modellen strävas efter en balans mellan det medicinska och tekniska kunskapsfältet. Drömmålet är ett team med en legitimerad sjuksköterska med den högsta medicinska (M III) och den näst högsta tekniska kompetensen (T II) och en certifierad ambulanssjukvårdare med den tekniska (T III) och den näst högsta medicinska kompetensen. (M II).

Jörgen Tagesson har sett till att involvera ambulanssjukvårdarna i den här processen.