Ewa som arbetar på neurologen vid NUS, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har med ett eget dataprogram mer än halverat tiden för omvårdnadsrapportering på sin avdelning. Hon har därmed sparat såväl pengar som sett till att patienterna får mer omvårdnad.

All omvårdnadsdokumentation på neurologen vid NUS knappas, sedan september ifjol, kontinuerligt in i en databas och när ett nytt skift går på, får var och en via en terminal ta ut den information just hon eller han behöver inför arbetspasset. Sittrapporteringarna är avskaffade.

— Nu tar vi större ansvar för vårt jobb och utnyttjar vår kompetens på ett bättre sätt, menar Ewa. Förut när jag kom till arbetet kunde någon tala om för mig hur jag skulle ta hand om en patient; vända regelbundet, sköta hygienen osv. Men jag har ju faktiskt utbildning för mitt jobb och vet hur patienter ska skötas. Det kunde vara riktigt irriterande med all självklar information man fick förutom att det var tidskrävande.

Det var i samband med att Ewa gick en kvalitetshandledarutbildning som hon fick idén till att ändra rutinerna på sitt jobb, från passivt mottagande till aktivt uppsökande av information.

Det nya dataprogrammet har Ewa utvecklat på fritiden. Men i fjol fick hon arbetsplatsutvecklingspengar från landstinget för att, under hösten, utvärdera systemet och sedan utbilda sina arbetskamrater.

Den tidsbesparingen Ewas program inneburit är häpnadsväckande. Rapporteringstiden har minskat från 16 till tre timmar per dag.

— Vi använde alltså två hela tjänster per dag till rapportering , tid som vi nu kan ägna åt patienterna. En annan effekt är att övertidstimmarna som berodde på rapportering mellan olika arbetsskiften minskat till hälften.

I reda pengar motsvarar en besparing på två tjänster 400 000 kronor per år.

Men när flexibla arbetstider införs kommer systemet att spara ännu mer tid, så intresset från övriga delar av sjukvården för Ewas datorstödda omvårdnadsrapportering är stor.

Ewa är dock mest nöjd med att patienterna kan ges mer tid och att hela 60 procent av personalen på avdelningen anser sig ha ökad delaktighet i omvårdnadsarbetet sedan hennes rapportsystem infördes.