Han tycker att det är oförskämt av landstingen att inte lita på ambulanssjukvårdarnas kompetens och erfarenhet.

— Kommunal har inte sprungit ifrån verkligheten. Vi fortsätter att kämpa för ambulanssjukvårdarna. Men vi pratar för döva öron. Socialstyrelsen lyssnar inte. Det är inte att undra på eftersom Socialstyrelsen bemannas av en mängd sjuksköterskor. Vårdförbundet i sin tur påskyndar att ambulanserna bemannas med sjuksköterskor. Sjukvårdshuvudmännen gör vad som helst för att uppfylla Socialstyrelsens målsättning i stället för att sätta klackarna i backen och säga att nu får det vara nog.

Kommunal har gång på gång vädjat att Socialstyrelsen ska avvakta resultatet av den forskning som pågår i Göteborg, vilket ska bli klart innan sommaren.

Professor Britt Johansson i Göteborghar påpekat att den utbildning som inriktar sig på den slutna vården förutsätts vara en mall för ambulanssjukvården, i stället för att beakta vad yrket verkligen kräver.
Forskaren Björn Sjöström har funnit hur ambulanssjukvårdarnas kompetens växer genom deras unika erfarenhet. Att det är viktigt att lyssna på dem innan man utformar en utbildning. Alltså att det är förhastat att bemanna ambulanserna med just sjuksköterskor.

Kommunal har sedan länge krävt att ambulanssjukvårdarna ska få en ny egen enhetlig utbildning.

Per Rudin tycker också att de två som jobbar i ambulansen ska kunna utföra likadana arbetsuppgifter.