Birgitta Rydell vill istället införa ett system med äldrepeng, av samma sort som idag finns inom skola och barnomsorg.

– Vi vill flytta makt från politikerna till medborgarna, säger hon. Upphandlingen kommer inte att finnas kvar om äldrepengen blir verklighet.

Rydell pekar bland annat på att det alltmer blir stora företag som tar över på marknaden och att mångfalden därmed blir lidande. Ett annat problem, enligt Rydell, är att kontinuiteten för de äldre blir lidande i och med upphandlingen.

Hon menar att politikerna inte hade kunnat förutse problemen med upphandlingen.
Om allt går som Birgitta Rydell hoppas, kommer det nya systemet att införas från och med årsskiftet. Hittills har hon bara fått positiva reaktioner från sina koalitionskamrater i Stockholms stadshus.