— Dörren har öppnats, säger Kommunals sektionsordförande Paula Tideman.

I Kommunalarbetaren nr 3 skrev vi om hur facket i Kalmar fått nog, att ISS brister i allt och att städarna far enormt illa. Trots såväl lokala som centrala förhandlingar mellan Kommunal och ISS hände inte något konkret.

Städarna själva var livrädda för att ställa upp i tidningen.
När ISS fick reda på att Kommunalarbetaren höll på att publicera artikeln började företaget dessutom att fråga städarna om vem som lämnat uppgifterna till tidningen.

Men artikeln ledde till att arbetsgivare och politiker började prata med städarna och facket.
ISS har bland annat lovat att se över följande punkter:

All personal ska ha introduktion som vanligt men vid längre vikariat ska den göras fylligare och längre.

Vid korttidssjukskrivningar ska rehabilitering börja utredas redan vid fjärde tillfället.

Löneutbetalningarna ska rättas till från och med marslönen.

Kommunals sektion har hela tiden efterlyst konkreta resultat. Frånvaron bland städarna är 50 procent och täcks med timvikarier.

Sektionen harhela tiden poängterat att vardagsproblemen på arbetsplatsen måste åtgärdas. Paula Tideman, Kommunals sektionsordförande på sjukhuset i Kalmar säger:

— Vi har haft bra samtal med ISS och politikerna. Men vi tänker inte nöja oss förrän vi ser att det fungerar. Det går inte ha en organisation där timanställda städare får beskedet: ”Du kan komma in och jobba så får vi se hur många timmar jag har åt dig.” Eller också får man inte komma alls utan att egentligen veta varför. Det är att minska på kvalitén att inte ta vara på de människor som finns i organisationen.

Men hon tyckeratt förutsättningarna har blivit bättre och att städarna också fått mer råg i ryggen. De har dessutom fått ett enormt stöd av vårdpersonalen.

Hon hoppas nu på att det ska utvecklas ett förtroende mellan arbetsgivare och de anställda.

— Som anställd ska man känna en sådan tillit att det blir normalt att vända sig till sin arbetsgivare men det har städarna inte tidigare vågat på grund av rädsla. Vi från facket har fått vara språkrör.

Lars Fridolfsson, ISS, berättar att hela städgruppen ska samlas så att de kan gå igenom problemen och att städarna är välkomna med sina synpunkter.

Landstingsrådet Göran Adolfsson (s) säger att han försökt medverka till att förutsättningarna för dialog och samtal mellan ISS och städarna blir bättre.

— ISS har inte brustit i avtalet. Eftersom de lovat förbättringar vill jag i nuläget inte uttala mig om de får fortsatt förtroende när avtalet löpt ut.