Personer med lindriga symptom ringer inte alltid trots att deras symptom kunde förvärras under dagen. Till och med personer som tidigare haft stroke väntar med att ringa när de får symptom som sluddrigt tal eller märker att de saknar känsel i en arm och ett ben.

Dessa fakta kom fram vid American Stroke Associations kongress i New Orleans i USA i februari. ”Tid är hjärna” var ett av budskapen på konferensen. Dåliga erfarenheter från sjukvården antas vara en anledning till att man inte genast söker vård.

I dag finns verksam propplösande behandling men patienten måste komma till sjukhus inom tre timmar från de första symptomen för att behandlingen ska fungera.

På konferensen enades man om att patienter, deras anhöriga, ambulanspersonal och vårdgivare måste utbildas och informeras om symtomen på stroke samt om vikten av att genast komma till sjukhus för livräddande behandling. (Källa: Medical Link)