— Det kommer att märkas genom att de beslut som fattas på kongressen kommer att vara förankrade i LO-medlemmarnas vardag, tror Eva Nilsson, politisk sekreterare på förbundskontoret.

Sett över en tioårsperiod har antalet kommunalare ökat mycket på s-kongresserna. Eva Nilsson ser två skäl till ökningen. Det ena är satsningen på fackligt-politiskt samarbete, det andra är att kommunalarna och kvinnorna vill ge sig in i politiken för att påverka samhällsutvecklingen.

— Förr var det pojkarna och industrifacken som dominerade. Nu kommer tjejerna. Det är något väldigt stort som händer, säger Eva Nilsson.

Med de 52 deltagarna kommer kommunalarbetarna vara den största gruppen på hela kongressen.