Det uppger Lars Hjalmarsson, VD i Medihem, privat vårdentreprenör, i tidningen Dagens Industri.

Om kommunerna betalade lika mycket som i början av 90-talet skulle entreprenören få 1 400 kronor per vårddygn. I stället fick exempelvis Polhemsgården i Solna 708 kronor när upphandlingen gjordes i fjol.

Hjalmarsson anser också att kommunerna är dåliga på att definiera vilken kvalitet de vill ha. Det är lägsta pris som gäller, säger han. I Stockholm har anbuden från privata företag minskat mycket från hösten 1999.