Kommunal kan genom svaren på sikt få ett bra underlag för att kunna
argumentera för medlemmarnas lönesättning, säger ombudsman Christer Thilén.

— Det är viktigt att lönesystemet så långt som möjligt stämmer med vad folk
tycker ska belönas. Lönens betydelse är ett ganska outforskat område.

Kommunal genomför undersökningen tillsammans med arbetslivscentrum.

Målgrupperna är sektionsordföranden, arbetsplatsombud, privatanställda,
barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, personal i skola/fritid och inom
teknik/ekonomi och teknisk personal, det vill säga praktiskt taget alla större
yrkesgrupper inom Kommunal.

De ska under de närmaste veckorna svara på vilka kriterier som belönas i dag
och vilka de anser borde belönas. Är det att ge bra service, de egna
arbetsresultaten, förmågan att ta initiativ eller skapa god stämning, den
formella utbildningen eller åldern, för att nämna några punkter.

— Vi vill också ha svar på hur lönesättningen ska gå till, vem som ska sätta
lönen och vilket inflytande den enskilda anställda ska ha, säger Christer Thilén.

I fjol lät arbetsgivarna genom Kommunförbundet göra en liknande enkät till
chefer, kommunanställda och politiker.