Undersökningen gäller såväl uttalade hot som sparkar och slag. Nästan åtta av tio anställda säger att det förekommer fysiskt våld och hot inom verksamheten och mer än var fjärde anser att våldet har ökat.

En orsak kan, enligt Arbetarskyddsstyrelsen vara att personalen inom omsorgen inte alltid har rätt utbildning. Tidigare sköttes patienterna där av mentalskötare med speciell utbildning, i dag ska ett vårdbiträde klara av det, utan specialkunskaper.

Ett annat skäl är att nedskärningarna skapat stress och tvingar många att arbeta ensamma.