Debattens vågor har länge gått höga om de hushållsnära tjänsterna, ett begrepp som innefattar exempelvis städjobb, barnvaktning och fönsterputsning. Pigjobb har de kallats, och skatten på dem gör att många istället betalar svart för tjänsterna.

Nu vill flera fackförbund och HSB att frågan om skattesubventioner av tjänsterna kommer upp på den socialdemokratiska extrakongressen den 10-12 mars. Därför bjöd HSB in till ett heldagsseminarium om frågan.
HSB vill pröva ett nytt område för tjänsterna. Under slagordet ”HSB:s pigor till din tjänst” erbjuder organisationen i Malmö ”boendeservice” för äldre och handikappade.

Regeringens sakkunnige Lars Bäck trodde inte på idén om städning och hjälp för äldre. Han sade att en skattesubvention skulle gynna de redan gynnade.

— Varför ska jag som är högavlönad subventioneras när jag vill köpa gräsklippning, undrade Bäck och varnade för ”djungelns lag” i skattesektorn.

Flera fackförbund, däribland Kommunal, ställer sig positiva till skattesubventioner av de hushållsnära tjänsterna. HSB:s ordförande Gun-Britt Mårtensson menade att frågan har diskuterats så länge att det nu var dags för ett beslut.

— När man har jobbat med en fråga i tio år, som vi har gjort med den här, då brukar det börja röra på sig. Det är min erfarenhet. Jag tycker regeringen borde visa lite vilja, fatta lite beslut och sätta igång liksom.
Trots diskussionen vågade ingen av deltagarna tro på ett beslut på s-kongressen.