Förståelse av vanliga medicinska termer är viktig när man till exempel kontaktar sjukhus via telefon. Vårdgivaren gör ju en bedömning om ambulans behövs eller ej med ledning av samtalet. (Källa: Medical Link)

Nationalencoklypedin skriver att en medvetslös person möjligen kan göra undandragande rörelser vid smärta. Vid djup medvetslöshet reagerar hon inte alls. Kontaktbar är en person som kan:

  • tala enstaka ord
  • ge blickkontakt/följa med blicken
  • lyda uppmaning
  • avvärja smärta