A-kassans Online på Internet ger upplysningar och information till de arbetslösa. Blanketter kan beställas och de arbetslösas frågor kan där besvaras.

Men bara nio procent av de arbetslösa har utnyttjat denna möjlighet. Ändå är det betydligt fler som har tillgång till Internet.

Det visar en undersökning som Temo har gjort för a-kassans räkning. 400 av de nära 80 000 arbetslösa medlemmarna ingår i undersökningen.

Den visar också att 80 procent av de tillfrågade är nöjda med servicen från a-kassan. Men 65 procent tycker att det är svårt att komma fram per telefon.