Han menar att det är för tidigt att peka på några säkra orsaker till ökningen, det är det som utredningen nu ska behandla. Men en av de möjliga förklaringar som undersöks är det höga arbetstempot inom vården som har följt på 90-talets nedskärningar.

Utredningen tillsattes i december förra året och ska lägga fram en delrapport den första juli. Sedan kommer slutrapporten i december.
— Det är för tidigt att säga vad den kommer att innehålla, säger Jan Rydh, men utesluter samtidigt inte nya lagförslag.