Fyra frågor till Ingalill Landqvist-Westh:

Hur kommer nätverket att utformas?

— De olika förbunden kommer att utse de kvinnor som förbunden tycker ska ingå. Dessa kvinnor kommer sedan samlas till en gemensam konferens och där kommer vi att ta ställning till hur arbetet ska utformas.

Vilket är nätverkets syfte?

— Att öka styrkan och viljan bland LO:s kvinnliga medlemmar att ta nya uppdrag i verkställande ledningar.

Hur kommer Kommunals många kvinnor märka av att nätverket finns?

— Man kommer nog inte se någon alldeles omedelbar effekt. Men på sikt kommer antalet kvinnor i förbundens verkställande ledningar att öka.

Är facket för gubbigt?

— Både ja och nej. Det är olika från förbund till förbund. Men visst finns det utrymme för fler kvinnor på alla nivåer.