Det kan också vara ett barnbarn som ska födas eller någon annan stor händelse som får en sjuk människa att hämta ny kraft och mot alla odds leva ännu en tid.

Inspirerad av bland annat mötet med Elsa började Eva Benzein att forska om hoppets roll i sjukdomsförloppet. Nu har hon lagt fram sin doktorsavhandling ”Traces of Hope” (Spår av hopp) vid Umeå universitet.
Eva Benzein fortsätter nu sin forskning om den kraft som hoppet ger.

Vid möten med politiker och beslutsfattare talar hon enträget om behovet av resurser vid vård i livets slutskede. De som arbetar i vården måste få dämpa takten för att ge utrymme för reflektion och lyssnande. En uppmärksam vårdare hjälper den döende att ”få vara i hoppet” som Eva Benzein uttrycker sig.