De äldre får då tillfälle att föra fram sina synpunkter på bland annat vård och omsorg till politikerna i landsting och kommuner.

Denna satsning för att utveckla brukarinflytandet har rönt så stort intresse från Äldreberedningen att den har fått statliga projektpengar.
Äldretingen inleds den 4 april i Katrineholm, den 5 april är det ting i Eskilstuna och den 6 april i Nyköping.