Landstingsledningen fann det allt svårare att rekrytera personal till natten, såväl undersköterskor som sjuksköterskor. En projektgrupp med facket och arbetsgivaren föreslår att på tre arbetsplatser införa förkortad arbetstid med full lön.

I botten ska alla ha heltid dagtid och förbinda sig att under vissa perioder arbeta på natten. När de jobbar natt blir arbetstiden 73,22 procent och då får de full heltidslön plus OB. Förhoppningen är att de som alltid arbetat dagtid också ska pröva på perioder med nattarbete men inte ska tvingas till det.

Vilka arbetsplatserna blir är inte helt klart men akuten i Bollnäs har kommit långt i förberedelser. Intresse finns också på nattpatrullen i Hudiksvall, där enbart sjuksköterskor arbetar och där de arbetar ensamma på passen. Akuten på Gävle sjukhus har fått en förfrågan men personalen tvekar.

— De är så ovana vid att erbjudas något som är enbart positivt att de inte vågar tro på det. De tror att det kan finnas någon fälla dold i förslaget, säger Eva Falk-Zakrisson, som är ledamot i Kommunals sektionsstyrelse på länssjukhuset i Gävle.

Kostnaderna betalas ur verksamhetspotten, den pott i avtalsrörelsen som arbetsgivaren förfogar över. Målet är att komma igång under våren. Kommunal tror att landstingsledningen under projektets gång ska se vilka vinster det finns också rent ekonomiskt så att det kan permanentas.