Barnläkaren Rolf Lindeman vid Ulevål sjukhus i Norge har samlat material om en mindre grupp barn som utsatts för SSRI-preparat under fosterstadiet. Han påpekar att barnen reagerade väldigt olika. Några av dem reagerade redan på svaga doser medan andra som utsatts för högre doser hade lindrigare symptom.

— Läkarna känner inte till biverkningarna, säger Rolf Lindeman.
De symptom det är fråga om är överkänslighet mot sinnesintryck, svårigheter att ta till sig näring och oregelbunden sömn.
(Källa: Dagens Medicin)