Bara genom att utsättas för mera smuts kan barnen bygga upp sitt immunförsvar, hävdar immunologen Paolo Matricardi.

Forskarna studerade immunförsvaret hos 1 659 luftvärnssoldater. De som hade utvecklat skydd mot två eller tre bakterier och virus genom att äta smutsig mat var mera sällan drabbade av astma eller hösnuva.

Att låta barnet umgås med andra barn och vuxna är också ett sätt att vänja barnens immunförsvar vid olika mikroorganismer. Barn som börjat på dagis före ett års ålder löper en tredjedel så stor risk att bli allergiskt som barn som hålls hemma börjar efter att ha fyllt två år.

— Skicka barnen till dagis helst före ett års ålder, råder Agnes Wold, immunolog på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. åc (Källa: DN)