Men så fick kommunerna ont om pengar, särskilt till barn och återigen blev kollo snävt inkomstprövat. Ett exempel är södra Stockholm, där anslagen halverats två år i rad! Fast nu tar den borgerliga majoriteten ett hittills nytt grepp, berättar tidningen Södermalm: För mellan 500 och 700 kronor om dygnet kan den som har råd köpa sig platser till sina barn.

Så medan 10-åriga Isabelle, med en ensamstående sjukpensionerad mamma inte kan vara säker på att få plats så kan höginkomsttagarnas barn garanteras kolloplats med plånbokens hjälp. Kollo år 2000 — en möjlighet mest för de bättre bemedlade! Man baxnar!

(Kommunalarbetaren 4-200)