Undersköterskorna arbetar med gravt dementa patienter och har haft en påfrestande arbetssituation. Långtidssjukskrivningarna har legat på en mycket hög nivå.

Ytterligare två undersköterskor har anställts och tid har sparats in på att minska överlappningarna mellan skiften.

Undersköterskorna får nu professionell hjälp, som samtal med psykolog, för att klara den psykiska belastningen, exempelvis hot från aggressiva vårdtagare.

De får ett individuellt träningsprogram som får tillämpas en timme i veckan, i slutet av ett arbetspass och en timmes Qigong per vecka. Effekterna av arbetstidsförkortningen och övriga insatser ska utvärderas.