Sedan 1990-talets början tar det allt längre tid för en arbetslös person att finna ett nytt arbete. Enligt AKU, som gör undersökningar av arbetskraften, hade i augusti 1998 hela 41 procent av alla arbetssökande i åldern 25-54 år varit öppet arbetslösa i mer än 6 månader. Motsvarande siffra 1993 var 27 procent.

ÄVEN ANDELEN arbetssökande som saknar arbete under mycket långa perioder ökade under 1990-talet. AMS rapporterar att andelen arbetslösa som inte haft sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden under de senaste två åren var hela 26 procent i augusti 1998. Sedan dess har läget på arbetsmarknaden ljusnat för många.

Nya jobb har tillkommit, framförallt inom service, IT och vård/omsorg. Men ändå är det fortfarande ungefär 70 000 — 100 000 personer som är långtidsarbetslösa. Och till detta kommer de 100 000 som aldrig ens haft ett jobb att bli arbetslösa från. Vi har en tudelad arbetsmarknad, där ena delen rusar fram i expressfart medan den andra står nästan stilla.

HÖGKONJUNKTUREN ger lågutbildade som studerat och ökat sin kompetens chansen att få ett nytt eller bättre arbete än tidigare. Gruppen 45 år och äldre som studerat med studiemedel (gymnasium och högskola) har ökat med 37 procent mellan 1993 och 1997.

I exempelvis vården tas de nu emot med öppna armar. Därmed öppnar sig även möjligheter även för dem som varit utan arbete länge, förutsatt att arbetsmarknaden fungerar som den ska och arbetsgivarna inte bara väljer den färskaste arbetskraften först.

FÖR DEM SOM varit arbetslösa minst 600 dagar ska AMS från mitten av februari starta ett projekt med aktivitetsgaranti på 40 orter under 6 månader. Syftet är att effektivisera insatserna för de mest utsatta grupperna och stärka deras möjligheter att få ett arbete.

De verktyg som ska användas är individuella handlingsplaner, arbetskraftspooler, organiserade jobbsökaraktiviteter och eventuellt även samarbete med bemanningsföretag. Här måste Kommunals stora kunnande och erfarenheter av egna projekt tas till vara! Det är också viktigt att arbetskraftspoolerna inte tränger undan reguljära jobb i kommunerna.

REGERINGEN ÖVERVÄGER även mera insatser för äldre arbetslösa, vilket är bra. 91 procent av 60-åringarna och 72 procent av 55-åringarna tror inte de har en chans att få jobb efter en arbetsmarknadpolitisk åtgärd! Ett samhälle som bekämpar långtidsarbetslösheten får inte bara ekonomin att fungera bättre, utan ger också tillbaks. självkänslan och hälsan till alla som tappat den.